Osprzęt wiertniczy

Specjalizujemy się w wytwórstwie osprzętu wiertniczego. Produkujemy elementy wiertnic wykorzystywanych m.in. do wykonywania przewiertów pod drogami oraz rzekami. 

osprzęt wiertniczy